Tuesday, June 22, 2010

Relaxation Music 1 - Chinese Bamboo Flute ft Piano

let's fly to China while listening to this beautiful music.
Seguro mapapansin niyo, mahilig ako sa mga musikang katulad nito. I find connection sa pakikinig sa mga ganitong tunog. I find inner peace, kung baga communion sa spiritual na aspeto ng buhay. Panandaliang kumakawala sa magulong mundo. It really relaxes my nerves. ang pakiramdam ko kay sarap mabuhay malayo sa magulong mundong ating ginagalawan sa ating panahon ngayon. Believe it or not. My ultimate dream is to live in a place like this one. Simpling buhay pero mapayapa.


0 comments:

top commentators

Get this widget

Yiruma